Jak zdobyć dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla dziecka w swoim zakładzie pracy?

Pracodawcy mają do wyboru przeróżne formy wspierania swoich pracowników, a jedną z najpopularniejszych i spotykających się z największym uznaniem jest troska o ich rodziny, a w szczególności o dzieci. Przykładowo, by zapewnić dzieciom swojego pracownika stosowną wyprawkę szkolną, pracodawca może skorzystać z ZFŚS, czyli ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych albo też z pieniędzy firmowych. Wszystko jednak musi odbywać się w zgodzie z panującymi standardami i procedurami, a całość należy w odpowiedni sposób oznaczyć i również rozliczyć z Państwem.

Jak to wygląda w świetle polskiego prawa?

W przypadku dofinansowania ze środków ZFŚS pracodawca ma bardzo łatwe zdanie, bowiem zgodnie z obowiązującym regulaminem może on wesprzeć swoich pracowników bezpośrednio środkami pochodzącymi z tego właśnie funduszu. Limit powinien być na tyle wysoki, by zaspokoić potrzeby materialne adekwatne do określonej sytuacji życiowej danego pracownika. Jeżeli wziąć pod uwagę polskie prawo i ustawodawstwo to Art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bardzo dokładnie reguluje tę sprawę, wskazując jednocześnie, że dofinansowanie jest wolne od podatku, ale tylko do pewnego poziomu. Mowa tu o sumie nieprzekraczającej 380 złotych w skali roku. Kolejną rzeczą, na którą bezsprzecznie należy zwrócić uwagę, jest § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Według niego świadczenia, które pochodzą właśnie z ZFŚS, są w zupełności wolne od obowiązku uiszczania za nie składek ubezpieczeniowych. Bez wątpienia jest to zachęta dla każdego przedsiębiorcy. W przypadku wypłaty tak zwanej zapomogi, która może być dokonana w przypadku, chociażby długotrwałej choroby lub śmierci, zwolnione z opodatkowania mogą być kwoty powyżej 2280 złotych w skali roku podatkowego i to bez rozróżnienia czy pieniądze pochodzą z ZFŚS, czy z zasobów finansowych firmy.

Co, gdy szef spróbuje wypłacić wyprawkę z firmowych pieniędzy?

Gdy pracodawca chce natomiast dokonać wypłaty wsparcia bezpośrednio z zasobów swojej firmy, to może na nią wykorzystać jedynie część środków obrotowych firmy. Samo dofinansowanie jest wtedy jednak jedynie pozapłacowym elementem wynagrodzenia, więc tak to należy rozliczyć z Urzędem Skarbowym i doliczyć całą kwotę do sumy wynagrodzenia wypłaconego za dany miesiąc. Od tego trzeba oczywiście odliczyć, pobrać i odprowadzić wszelkie zaliczki i opłaty, zgodnie z zasadami podatkowymi dla przedsiębiorców. Jest to wiec zdecydowanie mniej korzystne dla przedsiębiorcy. Środki przeznaczone na wyprawkę szkolną nie mogą stanowić ani całości, ani też być żadną częścią składową podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli taka sytuacja została w jakikolwiek przewidziana lub określona przez regulaminy wynagrodzenia, albo też zbiorowe układy zbiorowe pracy, które obowiązują w danej firmie. W momencie, jeśli dofinansowanie tego typu uregulowano za pośrednictwem jednej z tych zasad, to podlega ono niestety również stosownym składkom.