Zasiłek macierzyński – jak się wylicza? Praktyczny przewodnik dla przyszłych mam

Zasiłek macierzyński to jedno z najważniejszych świadczeń dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku zależy od kilku czynników, takich jak staż pracy, wynagrodzenie czy liczba dzieci, na które kobieta otrzymuje zasiłek. Warto wiedzieć, jak się wylicza zasiłek macierzyński, aby dokładnie wiedzieć, jakie kwoty można otrzymać.

Zasiłek macierzyński jest przyznawany kobietom po urodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku jest uzależniona od kilku czynników, takich jak staż pracy, wynagrodzenie oraz liczba dzieci, na które kobieta otrzymuje zasiłek. Aby dokładnie wyliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  1. Średnie wynagrodzenie – kwota zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% średniego wynagrodzenia w Polsce. W 2021 roku wynosiło ono około 5 597 zł brutto.
  2. Staż pracy – wysokość zasiłku zależy również od stażu pracy kobiety. Za każdy rok pracy kobieta otrzymuje 1/30 średniego wynagrodzenia, które jest brane pod uwagę przy obliczeniu zasiłku.
  3. Liczba dzieci – jeśli kobieta otrzymuje zasiłek na więcej niż jedno dziecko, to kwota zasiłku jest zwiększana o 30% dla drugiego dziecka i 50% dla każdego kolejnego dziecka.

Przykład wyliczenia zasiłku macierzyńskiego: Jeśli kobieta otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto i pracowała przez 5 lat, a następnie urodziła dziecko, to wysokość zasiłku zostanie wyliczona w następujący sposób:

  • 100% średniego wynagrodzenia w 2021 roku wynosiło 5 597 zł brutto.
  • Za 5 lat pracy kobieta otrzymuje 5/30 średniego wynagrodzenia, czyli 932,83 zł.
  • Wartość zasiłku wynosi więc: 5 597 zł + 932,83 zł = 6 529,83 zł.
  • Jeśli kobieta otrzymuje zasiłek na drugie dziecko, to kwota zasiłku jest zwiększana o 30%, czyli: 6 529,83 zł + 1 958,95 zł = 8 488,78 zł.

Warto pamiętać, że zasiłek macierzyński nie jest jedynym świadczeniem, które przysługuje kobietom po urodzeniu dziecka. Mogą również ubiegać się o dodatek rodzicielski, który jest przyznawany na okres 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Dodatek rodzicielski wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2021 roku wynosił on 2 800 zł brutto.

Aby uzyskać zasiłek macierzyński, kobieta musi złożyć odpowiedni wniosek w placówce ZUS. Wnioski można składać drogą elektroniczną lub osobiście w punkcie obsługi klienta ZUS. Wniosek należy złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia narodzin dziecka. Wraz z wnioskiem należy załączyć m.in. zaświadczenie o urodzeniu dziecka oraz świadectwo pracy. Po rozpatrzeniu wniosku, ZUS wypłaca zasiłek na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Podsumowując, zasiłek macierzyński jest jednym z najważniejszych świadczeń dla kobiet po urodzeniu dziecka. Wysokość zasiłku zależy od kilku czynników, takich jak staż pracy, wynagrodzenie czy liczba dzieci. Aby uzyskać zasiłek, należy złożyć odpowiedni wniosek w placówce ZUS i załączyć wymagane dokumenty. Warto również pamiętać, że oprócz zasiłku macierzyńskiego, przysługuje kobietom również dodatek rodzicielski.